Avís legal

Ballús, SA manté aquest lloc web amb l'objectiu de facilitar l'accés a informació corporativa i no corporativa actualitzada i exacta. Tractarem de corregir els errors que se'ns assenyali amb la màxima celeritat possible. No obstant, Ballús, SA no pot garantir la inexistència d’errors ni que el contingut de la informació es trobi permanentment actualitzat.

En conformitat a l’establert a les lleis 15/1999 (Protecció de Dades de Caràcter Personal) i 34/2002 (Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic) s’informa del següent:

Titularitat de la pàgina web

Dominis: http://www.balluls.cat, http://www.ballusbaixcost.cat
Titular: Ballús, SA.
Adreça: Passeig de la Pau, s/n. - 08600 Berga (Berguedà / Barcelona)
Telèfon: 938 210 193
Adreça electrònica:ballus@ballus.cat
N.I.F.: A-08013906

Reproducció de fotografies alienes

Aquest portal web conté fotografies, algunes de les quals no són propietat d'Ballús, SA, tot i que en disposa d'un determinat dret de reproducció. En aquests casos, caldrà respectar les llicències i autoritzacions de cada una d'elles, segons s'especifiqui.

Protecció de dades personals

Sense prejudici del previst en cadascun dels formularis de la pàgina web, quan l'usuari faciliti les seves dades de caràcter personal, està autoritzant expressament a Ballús, SA al tractament automatitzat de les mateixes per a les finalitats indicades en els formularis.

Ballús, SA incorporarà les dades facilitades per l'usuari en un fitxer de la seva titularitat degudament comunicat a l'Agència de Protecció de Dades. Ballús, SA no cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l'usuari. L'usuari podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació u oposició, comunicant-ho per escrit a l’adreça postal o a la de correu electrònic de l’empresa propietària del WEB.

Referències i enllaços a webs d’altres organitzacions

Algunes pàgines d'aquesta web contenen referències o enllaços a webs d'altres organitzacions. La presència d'aquests enllaços té una finalitat informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s'ofereixin en la pàgina web de destí. Ballús, SA no es responsabilitza ni de l'exactitud ni de l'actualització d'aquestes webs externes.
Advertiment sobre la utilització de galetes (cookies)

Advertim que aquesta pàgina pot utilitzar galetes. L'usuari té l'opció d'impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa de navegació. Més informació