Política de privacitat

A BALLUS SA ens preocupem per la privacitat i la transparència.

A continuació, li indiquem en detall els tractaments de dades personals que realitzem, així com tota la informació relativa a aquests.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

BALLUS SA A08013906
PASSEIG LA PAU, S/N – 08600 – BERGA – BARCELONA 938210193
ballus@ballus.cat

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a BALLUS SA estem tractant, o no, dades personals que els concerneixen.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en el qual únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, BALLUS SA deixarà de tractar les dades, llevat de motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: dirigint-se a ballus@ballus.cat o Passeig de la Pau, s/n – 08600 Berga, Berguedà – Barcelona.

Quan es realitzi l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta finalitat.
Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.aepd.es.

Tractament de les dades dels contactes web

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A BALLUS SA tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal d’atendre la seva sol·licitud i enviar-li comunicacions promocionals. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites.
No es prendran decisions automatitzades a partir de les dades proporcionades.

Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no demani la seva supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:
Execució d’un contracte: Atendre la seva sol·licitud.

Consentiment de l’interessat: Trametre comunicacions promocionals, inclusivament per via electrònica.
Consentiment de l’interessat: Transmetre dades personals a col·laboradors de l’empresa.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als destinataris següents:

CEINOR SOFT SLU, amb la finalitat d’Enviament de comunicacions promocionals

Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a BALLUS SA procedeixen de: El mateix interessat.

Tractament de les dades del correu electrònic

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A BALLUS SA tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de prestar-li els serveis que ens ha sol·licitat, atendre les seves sol·licituds d’informació i enviar-li comunicacions promocionals. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites. No es prendran decisions automatitzades en base a les dades proporcionades.

Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no demani la seva supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:
Execució d’un contracte: Atendre la seva sol·licitud.

Interès legítim d’un tercer: Tramesa de comunicacions promocionals.

Consentiment de l’interessat: Contacte i tramesa de comunicacions promocionals a partir de l’interès demostrat.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No se cediran dades a tercers, llevat d’obligació legal.

Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a BALLUS SA procedeixen de: El mateix interessat.

Tractament de les dades de videovigilància

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A BALLUS SA tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de garantir la seguretat de les persones, béns i instal·lacions usant els sistemes de videovigilància. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites. No es prendran decisions automatitzades a partir de les dades proporcionades.

Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran un màxim de 30 dies, llevat de comunicació a Forces i Cossos de Seguretat, i/o Jutjats i Tribunals.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

Missió en Interès públic: Garantir la seguretat de les persones, béns i instal·lacions

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als destinataris següents:

En el seu cas, les forces i cossos de seguretat de l’Estat, així com Jutjats i Tribunals, amb la finalitat d’aportar les imatges si s’ha comès un delicte (requisit legal).

Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a BALLUS SA procedeixen de: El mateix interessat.

Tractament de les dades d’alta clients – contractes – pressupostos – GASOLINERA

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A BALLUS SA tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats, així com enviar comunicacions promocionals sobre els nostres productes i serveis. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites. No es prendran decisions automatitzades a partir de les dades proporcionades.

Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no demani la seva supressió, i si s’escau, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

Execució d’un contracte: Gestió fiscal, comptable i administrativa de clients.

Consentiment de l’interessat: Tramesa de comunicacions promocionals fins i tot per via electrònica.
Consentiment de l’interessat: Transmetre dades personals a col·laboradors de l’empresa.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als destinataris següents:

Administració Tributària, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals (requisit legal).
BP OIL ESPAÑA SAU, amb la finalitat d’Enviament de comunicacions promocionals.
Entitats financeres, amb la finalitat de girar els rebuts corresponents (requisit contractual).

Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a BALLUS SA procedeixen de: El mateix interessat.

Tractament de les dades d’alta clients – contractes – pressupostos – PNEUMÀTICS

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A BALLUS SA tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats, així com enviar comunicacions promocionals sobre els nostres productes i serveis. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites. No es prendran decisions automatitzades a partir de les dades proporcionades.

Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no demani la seva supressió, i si s’escau, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

Execució d’un contracte: Gestió fiscal, comptable i administrativa de clients.

Consentiment de l’interessat: Tramesa de comunicacions promocionals fins i tot per via electrònica.
Consentiment de l’interessat: Transmetre dades personals a col·laboradors de l’empresa.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als destinataris següents:

Administració Tributària, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals (requisit legal).
CEINOR SOFT SLU, amb la finalitat d’Enviament de comunicacions promocionals.
Entitats financeres, amb la finalitat de girar els rebuts corresponents (requisit contractual).

Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a BALLUS SA procedeixen de: El mateix interessat

OFICINA BALLÚS

Dilluns a Divendres: de 9 h a 18 h Passeig de la Pau, s/n. 08600 Berga (Barcelona) + (34) 93 821 01 93
ballus@ballus.cat

ESTACIONS DE SERVEI / BOTIGUES

BP Berga: Pg. de la Pau, s/n. 24 h, 365 dies/any Repsol Berga: C. Pere II, s/n - Santa Eulàlia Repsol Gironella: Ctra. Bassacs, s/n - Cal Bassacs

ESTACIONS BAIX COST

24 hores 365 dies l'any La Valldan. C. Bernat Sala, 62. Berga Cal Vidal. Puig-reig

SERVEIS D’AUTOMOCIÓ

Dilluns a Divendres: de 8 h a 20 h Carretera de St. Fruitós, s/n. Berga + (34) 93 821 01 28
pneumatics@ballus.cat