Nou etiquetatge del combustible

Com és el nou etiquetatge del combustible?

El passat 12 d’octubre, va entrar en vigor una normativa nova que afectava l’etiquetatge dels combustibles a les estacions de servei, la norma BS EN 16942. I en què consisteix aquesta nova normativa? Doncs es tracta d’una aposta de la Unió Europea per tal d’unificar la nomenclatura dels diferents tipus de combustibles, ja siguin líquids o gasosos, que s’utilitzen als països de la UE i, de pas, intentar anar substituint l’ús de combustibles fòssils per altres d’alternatius, menys contaminants.

Així doncs, a partir d’ara, els conductors veuran com progressivament van desapareixent noms com Gasolina 95, Gasolina 98 o Dièsel i aniran guanyat presència tot un seguit de símbols:

Per una banda, els combustibles “dièsel”, estaran representats amb un símbol quadrat i a dintre d’aquest, hi trobarem aquestes combinacions: B7, B10 i XTL. Per als combustibles de gasoil, la lletra “B” significa Biodièsel, i el número que l’acompanya, n’indica el percentatge màxim que hi podem trobar per a aquest combustible. La combinació “XTL” és per indicar que es tracta d’un combustible dièsel parafinat, similar al dièsel d’origen fòssil.

Pel que fa als tipus de gasolina, s’identifiquen amb un cercle i a dintre hi podem trobar les combinacions: E5, E10 i E85. La lletra “E” es refereix a l’Etanol i la xifra, es refereix al percentatge màxim d’etanol que hi podem trobar.

Finalment, pel que fa als gasos, es representen amb un rombe i a l’interior hi trobarem: H2 per a l’Hidrogen, CNG per al Gas Natural Comprimit, LPG per al Gas Liquat del Petroli i LNG per al Gas Natural Liquat.

I tots els vehicles portaran aquestes etiquetes?

No, aquest legislació afecta els vehicles matriculats a partir d’aquesta data, 12 d’octubre de 2018, i hauran d’identificar quin tipus de combustible li correspon, amb una etiqueta amb la mateixa imatge que la del dispensador corresponent, per tal de facilitar al màxim al conductor, el reconeixement del combustible compatible amb el seu vehicle. Les etiquetes hauran d’estar col·locades a prop del tap d’emplenar el dipòsit o a la tapa del dipòsit en els nous vehicles. Alhora, les indicacions corresponents hauran d’estar presents al manual del propietari del vehicle.

OFICINA BALLÚS

Dilluns a Divendres: de 9 h a 18 h Passeig de la Pau, s/n. 08600 Berga (Barcelona) + (34) 93 821 01 93
ballus@ballus.cat

ESTACIONS DE SERVEI / BOTIGUES

BP Berga: Pg. de la Pau, s/n. 24 h, 365 dies/any Repsol Berga: C. Pere II, s/n - Santa Eulàlia Repsol Gironella: Ctra. Bassacs, s/n - Cal Bassacs

ESTACIONS BAIX COST

24 hores 365 dies l'any La Valldan. C. Bernat Sala, 62. Berga Cal Vidal. Puig-reig

SERVEIS D’AUTOMOCIÓ

Dilluns a Divendres: de 8 h a 20 h Carretera de St. Fruitós, s/n. Berga + (34) 93 821 01 28
pneumatics@ballus.cat