Avantatges i consells sobre el gasoil agrícola

El gasoil B és el gasoil emprat majoritàriament en el sector agrícola, un carburant de bona qualitat amb unes propietats específiques que el converteixen en una solució ideal per a aquesta activitat. Per a la maquinària agropecuària, aquest tipus de carburant protegeix d’una forma adequada el seu sistema d’alimentació i els seus injectors, allargant la vida útil de les màquines i potenciant-ne la seva utilitat.

 

Avantatges del gasoil agrícola

  • Aquest carburant genera un tipus de combustió que aconsegueix una òptima arrencada en fred i un funcionament més silenciós, minimitzant els sorolls.
  • Té la capacitat d’evitar l’emulsió del carburant, amb la qual cosa evitem l’entrada de les partícules d’aigua que es van generant, al sistema d’alimentació.
  • La seva baixa proporció en sofre el fa un carburant respectuós amb el medi ambient.
  • El gasoil agrícola ajuda a estabilitzar la oxidació, així s’evita que les partícules insolubles que acostumen a produir els diferents tipus de carburants, obstrueixin els filtres de la maquinària agrícola.
  • És un tipus de carburant bonificat pel Ministeri d’Hisenda a més d’aplicar-s’hi d’altres descomptes a les estacions de servei.

La utilització d’aquest carburant té uns costos importants per al sector agropecuari i, per tal d’optimitzar-ne el seu us, és molt important realitzar una bona conservació dels dipòsits on s’emmagatzema. Encara que pugui semblar poc rellevant, en realitat, una correcta conservació del combustible pot incidir en el rendiment final de la combustió així com en la generació de problemes mecànics i avaries.

 

Com hem de conservar-lo?

Els dipòsits per emmagatzemar el gasoil per a us agrícola han d’estar ben homologats i registrats a la Direcció General d’Indústria de cada comunitat autònoma. A banda d’aquest requeriment, les instal·lacions han de ser inspeccionades i revisades per professionals autoritzats. El dipòsit ha de tenir una ventilació adequada i preparat per evitar-ne fugues.

Hem de tenir en compte que a 55º, el gasoil d’ús agrícola és inflamable, a banda, un excés de temperatura pot fer que s’hi desenvolupin bactèries. Alhora, un fred excessiu tampoc és recomanable. Per tant, la temperatura de conservació és un factor destacable quan decidim on l’acumularem.

S’ha d’evitar el contacte amb la pell, ja que els efectes amb l’organisme humà poden ser perjudicials, des de dermatitis i altres infeccions a la pell, irritació de les vies respiratòries si l’inhalem i fins i tot càncer. Per tant, cal anar ben protegits quan el manipulem.

No és recomanable emmagatzemar molt temps el gasoil agrícola, tinguem en compte que hi ha tipus de gasoils per l’època d’estiu i altres per la temporada d’hivern, amb diferents característiques que contemplen els punts de congelació i d’inflamació.

 

Recomanacions

Per a un major estalvi i un millor rendiment és recomanable:

  • Realitzar una revisió del filtre de l’aire del tractor o maquinària de treball, així com el circuit del combustible, ja que això ens ajudarà a consumir una quantitat necessària.
  • Cal que els pneumàtics tinguin la pressió correcta per a un consum correcte.
  • S’han de tenir ajustats a la tasca que es vol desenvolupar, els dispositius i elements de control del tractor. Per exemple, l’ús de contrapesos segons quin tipus de terreny es treballi.

 

Si té qualsevol dubte, consulti amb Ballús, l’aconsellarem sobre el carburant més adequat per a la seva maquinària.

OFICINA BALLÚS

Dilluns a Divendres: de 9 h a 18 h Passeig de la Pau, s/n. 08600 Berga (Barcelona) + (34) 93 821 01 93
ballus@ballus.cat

ESTACIONS DE SERVEI / BOTIGUES

BP Berga: Pg. de la Pau, s/n. 24 h, 365 dies/any Repsol Berga: C. Pere II, s/n - Santa Eulàlia Repsol Gironella: Ctra. Bassacs, s/n - Cal Bassacs

ESTACIONS BAIX COST

24 hores 365 dies l'any La Valldan. C. Bernat Sala, 62. Berga Cal Vidal. Puig-reig

SERVEIS D’AUTOMOCIÓ

Dilluns a Divendres: de 8 h a 20 h Carretera de St. Fruitós, s/n. Berga + (34) 93 821 01 28
pneumatics@ballus.cat